Türkiye'nin İlk Bilim Merkezi

Adını, uluslararası bilim camiasınca tanınan, çeşitli uluslararası ödüller almış ünlü bir bilim insanımız olan Feza Gürsey’den alan ve Türkiye'nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi; Ankara Büyü kşehir Belediyesi’nin eğitime katkı hedefleri doğrultusunda, 23 Nisan 1993 tarihinde kurulmuştur.

Feza gürsey bilim merkezi, 23 nisan 1993 tarihinde açılmış olup, türkiye’nin ilk bilim merkezi uygulamasıdır.

Bir kavram olarak: "Bilim Merkezi"

Endüstri devriminden sonra, insanlar kullandıkları araçların mantığını kavramak istediler. Bu amaç la ilk bilim müzeleri 19. yüzyılın sonlarında oluşturulmaya başlanırken, bir bilim ve siyaset adamı olan J. S tuart Mill, bilim ve metodolojisinin deneye dayalı olduğunu belirtti.

Eğer amaç gerçekten kişiye bilimsel ve teknoloj ik mantığı kavratmaksa, bunun yolunun ziyaretçiyi izleyici olmaktan çıkarıp, katılımcı hale dönüştürmek olduğun u, bunun da ancak bu yönde tasarlanmış sergilerle sağlanabileceğini savundu.

FEZA GÜRSEY BİLİM MERKEZİ

Vizyonumuz

Yaşadığımız evreni anlama yolunda, bilim ve teknolojinin anlaşılmasında önder kuruluş olmak

Misyonumuz

Ziyaretçilerimize eğlenceli bir deneyim yaşatarak, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi arttırmak ve insanlığın ortak bilincine katkı sağlamak, Türkiye’nin ilk bilim merkezi olmanın bilinci ve sorumluluğunda, ülkemizde yeni bilim merkezlerinin kurulması için deneyimlerimizi paylaşmak